Test jest dostępny od 18 czerwca 2022 r. od godz. 6.00 do 19 czerwca 2022 r. do godz. 23.59.

Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 20 z 50 losowo wybranych pytań (co stanowi wynik na poziomie 40%).
Czas trwania testu to 60 minut.
W trakcie rozwiązywania testu można wracać do pytań.
W przypadku pytań lub wątpliwości jak również problemów z zalogowaniem proszę o kontakt mailowy: anna.drabczyk@pk.edu.pl lub piotr.surylo@pk.edu.pl

MS Teams: Anna Drabczyk lub Piotr Suryło
telefon: 126282571 lub 796368745.