Test jest dostępny od 15 czerwca 2024 r. od godz. 6:00 do 16 czerwca 2024 r. do godz. 23:59.
Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 20 z 50 losowo wybranych pytań (co stanowi wynik na poziomie 40%).
Czas trwania testu to 60 minut. W trakcie rozwiązywania testu można wracać do pytań.

W przypadku problemów z zalogowaniem proszę o kontakt mailowy lub MS Teams: 
Anna Drabczyk anna.drabczyk@pk.edu.pl lub Piotr Suryło piotr.surylo@pk.edu.pl 
Telefon: 126282571 lub 796368745.